Certificeringen

 

Lid Bouwend Nederland

Bouwend Nederland

Bouwend Nederland verenigt, verbindt en ondersteunt bouw- en infrabedrijven. We werken aan een vitale bouwsector die bouwt aan een duurzame vernieuwing van de leefomgeving. Dit doen we met behulp van drie kerntaken: belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenservice. Hoewel de belangenorganisatie in eerste instantie in dienst staat van ondernemers in de bouwsector, vertalen de voordelen van het lidmaatschap zich vooral in betere en meer professionele dienstverlening richting de klant.

VCA gecertificeerd

Bruining B.V. In Stadskanaal is VCA gecertificeerd

Voortdurende aandacht en zorg voor veiligheid hebben een hoge prioriteit binnen het bedrijf van Aannemersbedrijf Bruining B.V. Zowel voor ons personeel, als voor onze opdrachtgevers en onderaannemers. Om deze reden voldoen wij al sinds 2006 aan het in Nederland meest geaccepteerde veiligheidszorgsysteem: VCA dat staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. VCA-gecertificeerde bedrijven werken met een VGM beheersysteem dat voldoet aan de ARBO-regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Wij zijn zeer trots op het feit dat Aannemersbedrijf Bruining B.V. al jarenlang VCA gecertificeerd is en dat onze medewerkers in het bezit zijn van een VCA-diploma.

Woningborg

Aannemersbedrijf Bruining B.V. is tevens aangesloten bij Woningborg N.V. Deze organisatie heeft meer dan 30 jaar ervaring met het verstrekken van waarborgcertificaten aan kopers van nieuwbouwwoningen die gebouwd worden door de deelnemers, de bouwondernemingen. De Woningborg Groep certificeert jaarlijks ruim 25.000 woningen en appartementen.Met een Woningborg-certificaat zijn de kopers verzekerd van de afbouw van hun woning (of als dat onmogelijk is worden zij schadeloos gesteld) en dat de woning na oplevering voldoet aan de garantievoorwaarden zoals deze staan vermeld in de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling. Om deze garantie te kunnen verlenen, toetst Woningborg alle plannen vooraf om eventuele gebreken achteraf zoveel mogelijk te voorkomen. Op  www.woningborg.nl treft u allerlei informatie aan over de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling, wat de garantie inhoudt en wat u van Woningborg kunt verwachten.